Doradztwo korporacyjne

OBSŁUGA PRAWNA PRZEDSIĘBIORSTW

&

Kancelaria prowadzi kompleksową obsługę przedsiębiorstw, na bieżąco uczestnicząc przy podejmowaniu decyzji biznesowych na wszelkich szczeblach danej organizacji. Naszym celem jest pomoc przy wyborze najkorzystniejszej formy prowadzenia działalności, uwzględniając zmieniające się warunki biznesowe.

DORADZTWO W ZAKRESIE PRAWA KORPORACYJNEGO OBEJMUJE W SZCZEGÓLNOŚCI:

&

  • kompleksową obsługę procesu rejestracji spółek, w tym doradztwo w zakresie sporządzania projektu umowy lub statutu spółki, przygotowanie dokumentów rejestracyjnych oraz reprezentacja przed sądem rejestrowym i organami administracji państwowej,
  • opracowywanie i opiniowanie dokumentacji korporacyjnej spółek, w tym regulaminów pracy zarządu i rady nadzorczej, uchwał organów spółek i innych aktów korporacyjnych,
  • przygotowywanie oraz negocjowanie umów wspólników, umów typu joint venture oraz umów członków organów i prokurentów,
  • sporządzanie dokumentacji i doradztwo w procesie przekształceń, łączeń i podziałów spółek handlowych,
  • opracowywanie oraz negocjowanie warunków kontraktów handlowych zawieranych przez spółki,
  • wsparcie w toku restrukturyzacji podmiotów gospodarczych,
  • kompleksowa obsługa korporacyjna spółek, w tym przygotowywanie i prowadzenie walnych zgromadzeń akcjonariuszy oraz zgromadzeń wspólników,
  • reprezentacja wspólników w postępowaniach sądowych m.in. w przedmiocie wyłączenia wspólnika, stwierdzenia nieważności uchwały czy uchylenia uchwały,
  • reprezentacja w sprawach związanych z odpowiedzialnością członków władz spółki.
Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń: +48 507 039 346, +48 694 281 190