Jednostki samorządu terytorialnego

DOŚWIADCZENIE I KOMPETENCJE

&

Posiadamy doświadczony zespół prawników, który zna i rozumie specyfikę działalności jednostek samorządu terytorialnego.

WSPÓŁPRACUJĄC Z JEDNOSTKAMI SAMORZĄDÓW TERYTORIALNYCH OFERUJEMY M.IN.:

&

 • reprezentację przed sądami wszystkich instancji i organami administracji państwowej,
 • obsługę procesu zamówień publicznych,
 • opracowywanie projektów oraz opiniowanie aktów prawnych uchwalanych przez jednostkę samorządu terytorialnego,
 • tworzenie opinii prawnych,
 • bieżącą obsługę prawną związaną z działalnością jednostki samorządu terytorialnego lub jej części,
 • doradztwo prawne w sprawach gospodarki komunalnej, ochrony środowiska i nieruchomości,
 • opiniowanie projektów uchwał i decyzji administracyjnych.

PRZYKŁADY OSTATNIO REALIZOWANYCH USŁUG DLA JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO:

&

 • świadczenie kompleksowej obsługi prawnej dla organizatora publicznego transportu w zbiorowego,
 • doradztwo w zakresie problematyki ustalania opłat za korzystanie z przystanków,
 • doradztwo w zakresie problematyki ograniczenia możliwości dostępu do przystanków przez operatora i przewoźnika,
 • opracowywanie treści taryf występujących w publicznym transporcie zbiorowym,
 • doradztwo prawne w zakresie tworzenia zasad kontroli biletów w publicznym transporcie zbiorowym,
 • tworzenie procedury komercjalizacji nazw przystanków,
 • doradztwo prawne w zakresie audytu odpowiedzialności cywilnej operatora za szkody wyrządzone podróżnym,
 • nadzór nad pracami związanymi z tworzeniem regulaminu przewozu osób,
 • opiniowanie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego.
Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń: +48 507 039 346, +48 694 281 190