Likwidacja polisolokaty

WYPŁATA ŚWIADCZENIA WYKUPU

&

We wcześniejszych wpisach wskazywaliśmy, iż często likwidacja polisolokaty jest procedurą złożoną. Końcowy efekt likwidacji polisolokaty zazwyczaj jest widoczny dla posiadacza takiego instrumentu finansowego dopiero po wydanym przez sąd wyroku.

W toku prowadzonych spraw sądowych towarzystwa ubezpieczeniowe kwestionują możliwość likwidacji polisolokaty – bez konieczności ponoszenie przez konsumenta dodatkowych opłat tj. opłaty likwidacyjnej, która zmniejsza wartość wypłacanych środków pieniężnych.

Jednym z najczęściej pojawiających się z zarzutów towarzystw ubezpieczeniowych jest zarzut, iż w momencie likwidacji polisolokaty dochodzi do wypłaty określonego w umowie ubezpieczeniowej świadczenia. W związku z tym świadczenie wykupu z polisolokaty jest świadczeniem głównym stron.

Z powyższym poglądem nie sposób się jednak zgodzić – na co wskazywał już Sąd Najwyższy we wcześniejszych uchwałach. Jak natomiast wynika z najnowszej uchwały Sądu Najwyższego z dnia 17 lipca 2020 r. (III CZP 75/19):

Świadczenie wypłacane przez ubezpieczyciela w przypadku przedterminowego rozwiązania umowy ubezpieczenia na życie z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym nie jest świadczeniem głównym w rozumieniu art. 385 1 § 1 zd. 2 k.c.

Powyższa uchwała Sądu Najwyższego w sposób oczywisty może ułatwić odzyskanie pieniędzy z polisolokaty w sytuacji jej likwidacji. Niewątpliwie również pomoże w odparciu argumentów towarzystw ubezpieczeniowych.

W przypadku chęci odzyskania pieniędzy z polisolokaty zapraszamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu.

Zapraszamy do kontaktu:

Zobacz także
Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń: +48 507 039 346, +48 694 281 190