Odszkodowania

DOCHODZENIE ROSZCZEŃ

&

Ważnym obszarem działalności Kancelarii jest dochodzenie roszczeń odszkodowawczych w postępowaniu sądowym oraz pozasądowym przed zakładami ubezpieczeniowymi oraz przedsiębiorstwami odpowiedzialnymi za wyrządzenie szkody.

PROWADZIMY NA RZECZ NASZYCH KLIENTÓW POSTĘPOWANIA SĄDOWE ORAZ NEGOCJACJE POZASĄDOWE W CELU UZYSKANIA ODSZKODOWANIA W NASTĘPUJĄCYCH PRZYPADKACH:

&

  • dochodzenie odszkodowań i zadośćuczynienia za szkody na osobie powstałe w wypadkach komunikacyjnych, wypadkach przy pracy, wypadkach w rolnictwie oraz powstałe na skutek błędu medycznego lub zakażenia szpitalnego, a także za szkody wynikające z innych zdarzeń,
  • dochodzenie odszkodowań za szkody w pojazdach osobowych, ciężarowych i innych środkach transportu powstałych w wypadkach komunikacyjnych,
  • dochodzenie odszkodowań za szkody transportowe w ładunku powstałe na gruncie ustawy Prawo przewozowe lub Konwencji CMR oraz dochodzenie odszkodowań związanych z działalnością spedycyjną,
  • dochodzenie odszkodowań w sprawach o zapłatę wynagrodzenia za szkody związane z umożliwieniem przedsiębiorstwu górniczemu korzystania z nieruchomości przez czas oznaczony,
  • dochodzenie odszkodowań związanych z utworzeniem obszaru ograniczonego użytkowania wokół lotniska Poznań – Ławica i Warszawa – Chopina,
  • dochodzenie wynagrodzenia za bezumowne korzystanie z nieruchomości przez przedsiębiorstwa przesyłowe (służebność przesyłu),
  • dochodzenie odszkodowań z tytułu nienależytego wykonania umowy przez kontrahentów,
  • dochodzenie odszkodowań opartych z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne.
Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń: +48 507 039 346, +48 694 281 190