Prawo karne

GOSPODARCZE PRAWO KARNE

&

Kancelaria świadczy usługi w zakresie prawa karnego. Ponieważ w dzisiejszych realiach zagrożenia o charakterze prawnokarnym wiążą się także z prowadzeniem działalności gospodarczej, pomoc prawną w tym zakresie Kancelaria kieruje również do przedsiębiorców. Znajomość specyfiki funkcjonowania podmiotów gospodarczych ułatwia nam skuteczną ochronę interesów tej grupy społecznej na gruncie odpowiedzialności karnej.

Sprawdź pełen zakres usług – doświadczony zespół adwokatów od spraw karnych.

W RAMACH TEJ GAŁĘZI PRAWA REPREZENTUJEMY KLIENTÓW NA KAŻDYM ETAPIE POSTĘPOWANIA KARNEGO, TJ. POSTĘPOWANIA PRZYGOTOWAWCZEGO, SĄDOWEGO ORAZ WYKONAWCZEGO. W SZCZEGÓLNOŚCI ZAJMUJEMY SIĘ:

&

  • obroną w sprawach karnych, wykroczeniowych i karnoskarbowych,
  • opracowywaniem strategii prawnej związanej z prowadzonym postępowaniem,
  • gromadzeniem materiału dowodowego i jego oceną pod kątem przydatności procesowej,
  • sporządzaniem audytów karnoprawnych w celu identyfikacji ryzyka prowadzenia postępowania karnego przeciwko naszym Klientom,
  • doradztwem mającym na celu zapobieganie lub minimalizację ryzyka wystąpienia postępowań karnych przeciwko naszym Klientom,
  • dochodzeniem roszczeń cywilnych w toku postępowań karnych,
  • obroną członków organów spółek kapitałowych,
  • przygotowywaniem strategii procesowej dla osób pokrzywdzonych przestępstwem,
  • wszczynaniem postępowań karnych w imieniu osób pokrzywdzonych przestępstwem.

Nasze usługi świadczymy zarówno po stronie obrony, jak i oskarżenia.

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń: +48 507 039 346, +48 694 281 190