Prawo karne

POMOC W ZAKRESIE PRAWA KARNEGO

&

Prawnicy Kancelarii podejmują się roli obrońców i pomagają Klientom odnaleźć się w realiach procesu karnego i skomplikowanych zagadnień prawnych w nim występujących. Pomagamy również osobom pokrzywdzonym przestępstwem. W ramach prawa karnego prawnicy Kancelarii świadczą kompleksowe usługi obejmujące przede wszystkim reprezentację przed organami ścigania (policją i prokuraturą) oraz przed sądami powszechnymi wszystkich instancji.

Sprawdź pełen zakres usług – doświadczony zespół adwokatów od spraw karnych.

POMOC PRAWNA W TYM ZAKRESIE OBEJMUJE W SZCZEGÓLNOŚCI:

&

 • udzielanie porad prawnych,
 • obronę w sprawach karnych, wykroczeniowych i karnoskarbowych,
 • obronę w postępowaniu wykonawczym, w tym:
 • w sprawach o odroczenie wykonania kary,
 • w sprawach o udzielenie przerwy w wykonaniu kary,
 • w sprawach o warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbycia reszty kary,
 • w sprawach o zarządzenia wykonania kary,
 • w sprawach wykonywania kary w systemie dozoru elektronicznego,
 • sporządzanie pism procesowych, w tym
 • zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstw,
 • zażaleń,
 • apelacji,
 • kasacji,
 • prywatnych aktów oskarżenia,
 • powództw cywilnych w ramach postępowania karnego (tzw. powództw adhezyjnych),
 • wniosków w postępowaniu wykonawczym.
 • wszczynaniem postępowań karnych w imieniu osób pokrzywdzonych przestępstwem,

Nasze usługi świadczymy zarówno po stronie obrony, jak i oskarżenia.

Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń: +48 507 039 346, +48 694 281 190