Prawo pracy

PRAWO PRACY – STOSUNKI PRACOWNICZE

&

Kancelaria świadczy usługi w zakresie kompleksowej obsługi stosunków pracowniczych. Prowadzimy pomoc prawną, m.in. w zakresie sporządzania i opiniowania umów o pracę, umów o zakazie konkurencji, regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, regulaminów zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, oraz umów o indywidualnym i zbiorowym powierzeniu odpowiedzialności za mienie, jak również umowy cywilnoprawne (umowy zlecenia i umowy o dzieło) będące podstawą współpracy przedsiębiorców z osobami trzecimi.

SPECJALIZUJEMY SIĘ W REPREZENTOWANIU PRACOWNIKÓW ORAZ PRACODAWCÓW W NASTĘPUJĄCYCH RODZAJACH SPRAW:

&

  • spory dotyczące stosunku pracy (rozwiązanie umowy o pracę, ustalenie istnienia stosunku pracy, przywrócenie do pracy, zakaz konkurencji),
  • spory dotyczące roszczeń pracownika w stosunku do pracodawcy (odszkodowanie za wypowiedzenie umowy o pracę, odszkodowania za rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, odszkodowanie za mobbing, ekwiwalent za niewykorzystany urlop, sprostowanie świadectwa pracy),
  • spory dotyczące czasu pracy (nadgodziny i ich rozliczanie, praca w porze nocnej, delegacje służbowe i ich rozliczanie, czas pracy kierowców, zadaniowy czas pracy),
  • spory dotyczące wypłaty odszkodowania za wypadki przy pracy,
  • spory dotyczące zwolnień grupowych i odpraw.

WYBRANE PROJEKTY:

&

  • skuteczne doradztwo w zakresie obrony pracodawcy przed roszczeniami pracowników – kierowców w zakresie sądowego dochodzenia roszczeń związanych z niewypłaconymi dietami i ryczałtami za nocleg,
  • sporządzenie i wdrożenie strategii ochrony interesów pracodawcy w zakresie przestrzegania przez pracowników zakazów konkurencji w trakcie trwania stosunku pracy, jak i po jego rozwiązaniu,
  • skuteczna reprezentacja pracodawcy przeciwko pracownikowi w przedmiocie naruszenia tajemnicy przedsiębiorstwa pracodawcy,
  • skuteczna reprezentacja pracodawcy w sporze z pracownikiem o mobbing.
Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń: +48 507 039 346, +48 694 281 190