Prawo transportowe

SPECJALIZACJE – PRAWO TRANSPORTOWE

&

Kancelaria Markowski & Michałowski Kancelaria Prawna S.C. specjalizuje się w szczególności w doradztwie prawnym na rzecz podmiotów prowadzących działalność gospodarczą w zakresie transportu i spedycji. Długoletnie doświadczenie w prowadzeniu spraw z zakresu funkcjonowania łańcucha dostaw pozwala na rzetelną oraz kompleksową obsługę prawną.

MASZ PROBLEM Z:

&

 • Windykacją należności od dłużnika.
 • Karami umownymi nałożonymi przez kontrahenta.
 • Blokadą na giełdzie transportowej lub publikacją nieistniejącego długu na giełdzie wierzytelności.
 • Zrozumieniem zlecenia transportowego lub ramowej umowy o współpracy.
 • Odwołaniem od decyzji ITD lub decyzji Towarzystwa Ubezpieczeniowego (OCP, OCS).

PRZEŚLIJ NAM INFORMACJE LUB DOKUMENTY CELEM PRZEPROWADZENIA ANALIZY TWOJEJ SPRAWY

ŚWIADCZONA PRZEZ NAS OBSŁUGA PRAWNA NA RZECZ PODMIOTÓW Z BRANŻY TSL OBEJMUJE M.IN.:

&

WINDYKACJA NALEŻNOŚCI:

 • polubowna,
 • sądowa,
 • egzekucyjna
 • międzynarodowa.

UMOWA TRANSPORTOWA:

 • tworzenie zleceń transportowych,
 • opiniowanie umów ramowych o współpracy,
 • negocjacja kontraktów handlowych.

REKLAMACJA W TRANSPORCIE:

 • składanie reklamacji,
 • udzielanie odpowiedzi na reklamacje,
 • opiniowanie zgłoszeń reklamacyjnych,
 • tworzenie procedur reklamacyjnych.

UBEZPIECZENIA ORAZ ITD:

 • opiniowanie umów ubezpieczenia OCS i OSP,
 • nadzór nad likwidacją szkód przez ubezpieczyciela,
 • reprezentacja przed ITD,
 • reprezentacja przed organami administracyjnymi.

WYBRANE PROJEKTY:

&

 • skuteczne doradztwo w zakresie braku odpowiedzialności przewoźnika za powstałą szkodę transportową na gruncie Konwencji CMR związaną z kradzieżą sprzętu RTV-AGD na kwotę ponad 1.000.000 zł,
 • sporządzenie i wdrożenie strategii ochrony interesów przewoźnika przed nieuczciwymi kontrahentami, którzy podejmowali próby wykorzystania informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa,
 • wielokrotna reprezentacja w sądzie przewoźników w sporze ze spedycją o bezpodstawne potrącenie kar umownych (nieważnych ze względu na treść Prawa przewozowego i Konwencji CMR) z wynagrodzeniem należnym przewoźnikowi,
 • skuteczna reprezentacja przewoźników w sporach z ITD w zakresie nienormatywnego wykonywania przewozów towarów podzielnych,
 • kompleksowy audyt prawny w zakresie dokumentacji pracowniczej i wdrożenie zaleceń audytu.
Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń: +48 507 039 346, +48 694 281 190