WINDYKACJA NALEŻNOŚCI

&

Skontaktuj się z nami i uzyskaj analizę prawną swojej sprawy

ZABEZPIECZENIE WIERZYTELNOŚCI

Płynność finansowa przedsiębiorstwa zależy w głównej mierze od terminowej realizacji zobowiązań przez kontrahentów. W związku z tym Kancelaria już na etapie zawierania umów lub przeprowadzania transakcji rekomenduje Klientom formy zabezpieczenia swoich wierzytelności. Ponadto Kancelaria zapewnia doradztwo prawne w procesie windykacji należności.

ZADZWOŃ DO NAS

Adwokat Piotr Markowski

Radca prawny Piotr Michałowski

NAPISZ DO NAS


 

 

SPECJALIZUJEMY SIĘ M.IN. W NASTĘPUJĄCYCH RODZAJACH SPRAW:

&

  • windykacja należności na etapie przedsądowym, prowadzenie negocjacji z dłużnikiem, sporządzanie porozumień dotyczących spłaty zadłużenia,
  • sądowa windykacja należności poprzez uzyskanie prawomocnego wyroku/nakazu zapłaty zasądzającego roszczenie na rzecz Klienta oraz reprezentacja w postępowaniu egzekucyjnym w trakcie windykacji długu,
  • doradztwo prawne oraz pomoc prawna w zakresie ustanowienia zabezpieczenia wierzytelności.

JEDNOCZEŚNIE KANCELARIA PROWADZI NA RZECZ PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH DORADZTWO PRAWNE W ZAKRESIE POPRAWY FUNKCJONOWANIA I RENTOWNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA, RESTRUKTURYZACJI ZADŁUŻENIA CZY LIKWIDACJI PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ REPREZENTUJE WIERZYCIELI W POSTĘPOWANIU UPADŁOŚCIOWYM. ZAKRES USŁUG W POWYŻSZYM ZAKRESIE OBEJMUJE W SZCZEGÓLNOŚCI:

&

  • audyt prawny w zakresie obowiązku zgłoszenia wniosku o ogłoszenie upadłości,
  • reprezentacja wierzyciela oraz upadłego w postępowaniu upadłościowym lub naprawczym, w tym przygotowywanie wniosków o ogłoszenie upadłości, dokonywanie zgłoszeń wierzytelności, przygotowywanie wniosków o wyłączenie z masy upadłości,
  • zastępstwo prawne członków organów spółek w zakresie ich osobistej odpowiedzialności za zobowiązania spółki.
Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń: +48 507 039 346, +48 694 281 190