Zwrot opłat likwidacyjnych – polisolokaty

POMAGAMY W SPORACH ZWIĄZANYCH Z TOWARZYSTWAMI UBEZPIECZENIOWYMI

Od 2012 r. pomagamy Naszym Klientom w sporach z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi związanymi ze zwrotem opłat likwidacyjnych oraz innych opłat pobranych przez Ubezpieczyciela.
Zazwyczaj pierwszym pytaniem Naszych Klientów jest: czy walka w sądzie z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi jest trudna ?
Wbrew obiegowej opinii spory z Towarzystwami Ubezpieczeniowymi są sporami trudnymi i wielowątkowymi. Dlatego też Nasza Kancelaria do każdej sprawy podchodzi w sposób indywidualny.
W toku postępowania Towarzystwo Ubezpieczeniowe powołuje szereg dowodów świadczących o tym, że polisolokaty nie naruszają obowiązujących przepisów tj. z zeznań świadków (agenta ubezpieczeniowego, aktuariusza), dowód z opinii biegłych. Dodatkowo w ramach argumentacji prawnej Towarzystwa Ubezpieczeniowe powołują opinie prawne autorytetów z dziedziny prawa ubezpieczeniowego oraz stanowiska organizacji ubezpieczeniowego samorządu.
Powyższe sprawia, że walka w sądzie o zwrot opłat likwidacyjnych jest sprawą złożoną, która w większości przypadków powinna być prowadzona przez osoby z doświadczeniem oraz odpowiednią wiedzą merytoryczną.
Dlatego oddanie w sprawy w ręce profesjonalistów przyspieszy oraz ułatwi dochodzenie swoich praw na drodze sądowej. Na powyższe ma wpływ fakt, iż na rynku istnieje kilkaset różnego rodzaju umów mających charakter polisolokat. Również zmieniające się na przestrzeni lat interpretacje prawne w zakresie charakteru umowy ubezpieczenia z ubezpieczeniowym funduszem kapitałowym powodują, iż proces o zwrot opłat likwidacyjnych jest skomplikowany.

ZADZWOŃ DO NAS

Adwokat Piotr Markowski

Radca prawny Piotr Michałowski

NAPISZ DO NAS


 

 

KWESTIONUJEMY ZAPISY UMOWNE

Jako doświadczeni pełnomocnicy kwestionujemy:

  • zapisy umowne dotyczące opłat likwidacyjnych, opłat administracyjnych, opłat od wykupu itp.,
  • zapisy umowne dotyczące ustalania wartości jednostek funduszu kapitałowego – co wpływa na wartość zainwestowanych środków,
  • zapisy umowne dotyczące ustalania wartości wykupu,
  • zapisy umowne dotyczące ustalania wartości stanu konta po rozwiązaniu umowy.

Pomagamy w:

  • postępowaniu mediacyjnym,
  • postępowaniu sądowym,
  • postępowaniu egzekucyjnym.
Zobacz także
Potrzebujesz pomocy? Zadzwoń: +48 507 039 346, +48 694 281 190